Archetypes

Vul onderstaande vragen in en ontvang een persoonlijk rapport.

Voorkeursstijl

Mensen hebben van nature een voorkeurstijl. Om deze voorkeurstijl zo goed mogelijk in kaart te krijgen vragen we je de volgende instructie te volgen. Bij alle vragen die je gaat beantwoorden staat nu het antwoord 3 ingevuld. Dit betekent dat je je er in herkend en dat het gemiddeld op jouw van toepassing is.

Als je extreem links of rechts scoort dan is dat iets waar ook je omgeving je om zal herkennen. Het is iets waarin je afwijkt van de massa. Probeer deze specifieke en kenmerkende aspecten van jezelf echt te benadrukken door hoger en lager dan de 3 in te vullen. Als je de lijst eerlijk invult zullen het aantal scores hoger en lager dan de 3 ongeveer gelijk dienen te zijn. Vul eerst de hele vragenlijst in en loop hem dan nogmaals door om na het lezen van alle vragen de beantwoording waar nodig aan te scherpen.

serie 1

-- - 0 + ++
Ik vind het leuk om me in iets te verdiepen en het naadje van de kous te weten
Om dingen te kunnen veranderen moeten er regels doorbroken worden
Ik ben flexibel en pas me gemakkelijk aan
Ik kan goed met radicale veranderingen omgaan
De basis voor een werkrelatie is vertrouwen
Ik zet mij maximaal in om mijn doel te bereiken
De behoeften en belangen van anderen gaan boven die van mezelf
Ik kan mijn nieuwe ideeën gemakkelijk uitdrukken in woord en beeld
Als het werk saai wordt dan probeer ik er weer beweging in te brengen
Ik vind het belangrijk om anderen te helpen zich te ontwikkelen
Ik ben de lolbroek op mijn afdeling
Bij de keuzes die ik maak volg ik mijn hart

serie 2

-- - 0 + ++
Ik geloof dat andere mensen niet de bedoeling hebben om anderen te beschadigen
Het belang van het bedrijf/mijn afdeling gaat voor mijn eigenbelang
Geven geeft mij een beter gevoel dan ontvangen
Ik zie de innerlijke schoonheid in anderen
Ik stort mij vol overgave op mijn werk
Ik vind het belangrijk om iedere dag iets nieuws te leren
Ik ben vindingrijk
Als er een probleem is dan bijt ik me er in vast om deze aan de hand van analyses en logica op te lossen
Ik deins er niet voor terug om de gevestigde orde ter discussie te stellen
Iedereen is gelijk
Ik raak snel verveeld als mijn werk niet voldoende afwisseling biedt

serie 3

-- - 0 + ++
Anderen zien mij als coach en komen gemakkelijk naar mij toe voor hulp
Relaties zorgen ervoor dat ik me completer voel
Andere mensen kijken naar mij als ze sturing of richting nodig hebben
Ik hou er niet van als mensen zich proberen te onderscheiden op basis van status of prestige
Ik neem regels niet al te serieus
Ik vind het leuk om mensen met elkaar in contact te brengen
Ik vind het belangrijk dat doelen realistisch en haalbaar zijn
Er zijn tijden dat ik veel bereik zonder dat het me al te veel moeite kost
Ik heb leiderschapskwaliteiten
Mijn ideeen zijn grensverleggend

serie 4

-- - 0 + ++
Ik vind het prettig als een organisatie mij duidelijke structuren en kaders geeft om binnen te werken
Ik hou ervan om het voor het zeggen te hebben
Ik gebruik mijn kennis en kunde om anderen te overtuigen
Ik gebruik mijn intuitie bij mijn werk
Ik kan goed beslissingen nemen
Ik sta achter mijn persoonlijke overtuiging
Succes moet je vieren
Ik streef naar objectiviteit
Mijn aanwezigheid is een catalysator voor verandering
Met behulp van humor kan ik zaken voor anderen relativeren
Ik ben een doorzetter
Ik werk met hartstocht

serie 5

-- - 0 + ++
Ik vind dat structuur en regels nodig zijn om alles goed te laten verlopen
Ik zie mogelijkheden die anderen niet zien
Ik denk positief, negatieve ervaringen zijn er om van te leren
Ik wil mezelf verder ontwikkelen maar heb wel de behoefte om hierbij door anderen geholpen te worden
Werk heeft voor mij vooral een sociale functie
Routine in mijn werk geeft mij een rusteloos gevoel
Als iets niet meer bij me past dan heb ik geen moeite om dit te los te laten
Als mensen alles te serieus zien dan probeer ik het in een luchtiger perspectief te plaatsen
Een beetje chaos is goed voor de mens
Ik creeer een aangename sfeer op mijn werk
Anderen zien mij als een perfectionist
Andere mensen vinden mij assertief
Door mijn fantasie te gebruiken kom ik met inspirerende oplossingen

serie 6

-- - 0 + ++
Ik leg de lat steeds weer hoger
Ik krijg gemakkelijk inspiratie
Ik heb vrijheid nodig om mijn werk goed te kunnen doen
Ik heb ruimte nodig om mijn werk goed te kunnen doen
Ik ga er vanuit dat de mensen die ik ontmoet te vertrouwen zijn
De ruimte krijgen om originele concepten te bedenken is voor mij belangrijk
Ik vind (financiele) zekerheid belangrijk
Normaal vind ik saai

serie 7

-- - 0 + ++
Ik kijk altijd naar mogelijkheden om het potentieel in mezelf en anderen beter te benutten
Het is moeilijk voor mij om nee te zeggen
Ik heb veel meer goede ideeen dan tijd om ze waar te maken
Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws
Het doet mij goed om samen met anderen een doel te bereiken
De zoektocht naar iets is voor mij even belangrijk als het uiteindelijk vinden ervan